INSURANCE SERVICE
Úvod | Druhy pojistných událostí | Řešení pojistných událostí | Fotogalerie | Kontakt | Vstup | Ostatní
ŘEŠENÍ POJISTNÝCH UDÁLOSTÍ

Makléřská firma MVDr.Ing.Švantner Stanislav, IČO 68325720, číslo registrace na Ministerstvu financí České republiky 026112PM, sídlo firmy Rychaltice 61, Hukvaldy, provádí zastupování klienta k jednotlivým pojišťovnám působících na trhu České republiky formou mandátního právního vztahu mezi makléřskou firmou MVDr.Ing.Švantner Stanislav jako mandatářem a klientem jako mandantem. To znamená, že mandant a mandatář mají mezi sebou sepsanou mandátní smlouvu. Mandant ve smyslu mandátní smlouvy vybaví mandatáře plnou mocí pro řešení konkrétní pojistné události. Veškeré náklady na řešení pojistné události si nese mandatář. V případě, že dojde k úspěšnému vyřešení pojistné události, a to tak, že příslušný pojistitel poskytne mandantovi z příslušné pojistné události pojistné plnění náleží mandatáři provize specifikována v mandátní smlouvě. Výše provize je odvislá od místa vzniku pojistné události, místa řešení pojistné události, jakož i od složitosti řešení konkrétní pojistné události. Obecně se pohybuje v rozmezí 5-26% z pojistitelem poskytnutého hrubého pojistného plnění, s tím,že pro každý případ se provize domlouvá předem a individuálně.

V souvislosti s řešením pojistných událost je nutné zdůraznit, že Makléřská firma MVDr.Ing.Švantner Stanislav pracuje nezávisle a nemá tak jako většina makléřských společností, žádné smluvní vztahy s pojišťovnami, po kterých za klienta, požaduje pojistné plnění z pojistných událostí. Dále je nutné zdůraznit, že se řídí platnou legislativou České republiky a to zejména zákonem 38/2004 Sb. a má sjednáno pojištění pro případ odpovědnosti za škody a to na pojistnou částku 1,5 mil. Euro.
| Š 2006 | Švantner | b23 © | Created by DesD © 2006 |